Humenné je umenie

Kontakty

Projektová manažérka mesta kultúry 2024

Marianna je humenčanka a už 13 rokov pôsobí v samospráve. Je vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Humennom. Projektový tím Mesta kultúry vedie Marianna od samotného začiatku a schválenia účasti mesta v ňom, s tímom spolupracovníčok a spolupracovníkov na mestskom úrade je hlavnou hybnou silou a zodpovednou osobou za úspešnú realizáciu projektových aktivít Mesta kultúry Humenné 2024.

Riaditeľ programovej rady mesta kultúry 2024

Narodil sa v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a štúdium histórie a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Profesne sa celý život pohybuje v kultúre, je majiteľom a spolumajiteľom dvoch spoločností sídliacich v Prahe zameraných na zastupovanie umelcov a produkciu veľkých kultúrno-spoločenských podujatí na Slovensku a v Českej republike akým je napríklad Česko-Slovenský ples v Prahe konaný každoročne pod záštitov prezidentov oboch krajín. Počas pandémie bol jedným zo zástupcov kultúrnej obce, ktorú zastupoval pri jednaní s vládou, vládnym konzíliom odborníkov a Ministerstvom kultúry SR v otázke protipandemických opatrení i nastavovaní kompenzačných schém pre celý kultúrno-kreatívny sektor na Slovensku. Je členom Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel Ministerstva kultúry SR, spoluzakladateĺom a členom vedenia Hudobnej únie Slovenska, hudobným manažérom, režisérom a producentom.

Hlavná Šéfdramaturgička Mesta kultúry 2024

Janka je Humenčanka. Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a absolvovala štúdium divadla na Rose Bruford College v Londýne. Je spoluzakladateľkou a organizátorkou medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (2016) aj nezávislého Ansámblu nepravidelného divadla (AND/2017) v Banskej Štiavnici. Ako autorka a režisérka sa venuje tvorbe moderných pouličných a spoločensko-občianskych produkcií. Nové inscenácie vytvorila v Divadle Ludus, Bratislavskom bábkovovom divadle, Kremnickom divadle v podzemí a najmä pre pre AND. Naposledy premiéru medzinárodného projektu 5 divadiel CIRCUS CARAVANA (V4+UA). Jej tvorbu uviedli zahraničné festivaly ULICA, Krakov, ZA DVEŘMI, Praha, REGIONY, Hradec Králové a domáce festivaly: Dotyky a spojenia, Festival POHODA, Anasoft Litera, Kremnické gagy, Akademický Prešov, Festival slobody a Festival AMPLIÓN. Bola spolutvorkyňou 1. slovenského Mesta kultúry Banská Štiavnica 2019. Je šéfdramaturgičkou Mesta kultúry Humenné 2024, na ktorého kandidatúre sa podieľala od začiatku a členkou programovej rady za oblasť divadla. Koordinuje každomesačný program tak, aby priniesol divákom čo najviac nevšedných zážitkov a dostal Humenné na mapu miest celoslovensky atraktívnej kultúry.

Kontakt pre média

Alexandra sa narodila v Humennom, kde už 5 rokov prevádzkuje Kníhkupectvo Na korze. Vyštudovala žurnalistiku na UKF v Nitre a hneď po škole necelý rok pôsobila na tlačovom referáte MsÚ v rodnom meste. V roku 2012 sa stala súčasťou tímu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, kde pracovala ako produkčná. Po skončení projektu 2 roky viedla novootvorené kníhkupectvo Martinus v Košiciach a knižnému svetu ostala verná aj po materskej dovolenke. Od roku 2018 si plní sen, je dušou Kníhkupectva Na korze, vášnivou čitateľkou, propagátorkou čítania a človekom závislým na kultúre. Keď vznikla myšlienka uchádzať sa o titul Mesto kultúry, okamžite ponúkla svoju pomocnú ruku a doterajšie skúsenosti.

Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné
Slovakia
IČO: 00323021
DIČ: 2021232598
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.