Humenné je umenie

Realizačný tím Mesta kultúry 2024

PROGRAMOVÝ RIADITEĽ

Narodil sa v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a štúdium histórie a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Profesne sa celý život pohybuje v kultúre, je majiteľom a spolumajiteľom dvoch spoločností sídliacich v Prahe zameraných na zastupovanie umelcov a produkciu veľkých kultúrno-spoločenských podujatí na Slovensku a v Českej republike akým je napríklad Česko-Slovenský ples v Prahe konaný každoročne pod záštitov prezidentov oboch krajín. Počas pandémie bol jedným zo zástupcov kultúrnej obce, ktorú zastupoval pri jednaní s vládou, vládnym konzíliom odborníkov a Ministerstvom kultúry SR v otázke protipandemických opatrení i nastavovaní kompenzačných schém pre celý kultúrno-kreatívny sektor na Slovensku. Je členom Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel Ministerstva kultúry SR, spoluzakladateĺom a členom vedenia Hudobnej únie Slovenska, hudobným manažérom, režisérom a producentom.

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA

Ondrej sa narodil v Humennom, študoval ekonómiu, po 20 ročnej praxi v súkromnej sfére sa stal poslancom mestského zastupiteľstva a od augusta 2021 sa naplno venuje verejnej službe v pozícii zástupcu primátora. Verí, že realizácia projektu Humenné je umenie, za ktorou stojí obrovské nadšenie, veľké množstvo zapojených ľudí a odvedenej práce, bude pre Humenné impulzom k rozvoju vo všetkých oblastiach, že umenie dokáže spájať Humenčanov a prekonávať spoločenské bariéry. V projekte má na starosti najmä riadenie investičných výdavkov a strategické rozhodovanie.

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Marianna je humenčanka a už 13 rokov pôsobí v samospráve. Je vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Humennom. Projektový tím Mesta kultúry vedie Marianna od samotného začiatku a schválenia účasti mesta v ňom, s tímom spolupracovníčok a spolupracovníkov na mestskom úrade je hlavnou hybnou silou a zodpovednou osobou za úspešnú realizáciu projektových aktivít Mesta kultúry Humenné 2024.

ŠÉFDRAMATURGIČKA

Janka je Humenčanka. Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a absolvovala štúdium divadla na Rose Bruford College v Londýne. Je spoluzakladateľkou a organizátorkou medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (2016) aj nezávislého Ansámblu nepravidelného divadla (AND/2017) v Banskej Štiavnici. Ako autorka a režisérka sa venuje tvorbe moderných pouličných a spoločensko-občianskych produkcií. Nové inscenácie vytvorila v Divadle Ludus, Bratislavskom bábkovovom divadle, Kremnickom divadle v podzemí a najmä pre pre AND. Naposledy premiéru medzinárodného projektu 5 divadiel CIRCUS CARAVANA (V4+UA). Jej tvorbu uviedli zahraničné festivaly ULICA, Krakov, ZA DVEŘMI, Praha, REGIONY, Hradec Králové a domáce festivaly: Dotyky a spojenia, Festival POHODA, Anasoft Litera, Kremnické gagy, Akademický Prešov, Festival slobody a Festival AMPLIÓN. Bola spolutvorkyňou 1. slovenského Mesta kultúry Banská Štiavnica 2019. Je šéfdramaturgičkou Mesta kultúry Humenné 2024, na ktorého kandidatúre sa podieľala od začiatku a členkou programovej rady za oblasť divadla. Koordinuje každomesačný program tak, aby priniesol divákom čo najviac nevšedných zážitkov a dostal Humenné na mapu miest celoslovensky atraktívnej kultúry.

ADMINISTRÁTORKA PROJEKTU

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, čo bolo dobrým základom pre nasledujúcu kariéru v bankovníctve na rôznych finančných a manažérskych pozíciách. Jedenásť rokov pracovala v súkromnom sektore, venovala sa ekonomickým veciam, absolvovala viacero profesných školení zameraných na finančné a komunikačné stratégie. Po materskej dovolenke začala pracovať pre Mesto Humenné na odbore koncepcie a rozvoja mesta, kde sa pripravujú a implementujú všetky projekty realizované mestom. V súčasnosti pracuje na referáte udržateľného mestského rozvoja. Na projekte Mesta kultúry sa podieľa od rozhodnutia mesta spolupracovať s iniciátormi myšlienky kandidovať na titul Mesta kultúry. Aktuálne má na starosti administráciu celkového projektu a jej snahou je zladiť “všetko čo sa dá” s realitou a podmienkami Fondu na podporu umenia.

KONZULTANT FINANČNÉHO MANAŽMENTU

Narodil sa v Banskej Bystrici. Vyštudoval Gymnázium v Kremnici a divadelnú produkciu na DAMU v Prahe. V rokoch 1976 – 1990 a 2010 – 2017 bol autorom, hercom a manažérom Kremnického divadla v podzemí (KDvP). Ako dramaturg pracoval v umeleckej agentúre Slovkoncert, v Slovenskej televízii v Banskej Bystrici a v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Pôsobil aj ako režisér v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Bol zakladateľom, dramaturgom a riaditeľom Európskeho Festivalu humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY, ktorý organizoval 25 rokov (1981 – 1991 + 2004 – 2017). 25 rokov bol aj majiteľom spoločnosti G.A.G. - umelecká agentúra, spol. s r.o. (1993 – 2018). Spolu s kolegami z KDvP založil v Banskej Štiavnici Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (2016) a Ansámbel nepravidelného divadla n.o. (2017), v ktorom pôsobí dodnes. Venuje sa autorskej tvorbe, dramaturgii a produkcii. Podieľal sa na projekte Mesto kultúry Banská Štiavnica 2019.

Realizačný tím mesta kultúry 2024

DIVADLO

Janka je Humenčanka. Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a absolvovala štúdium divadla na Rose Bruford College v Londýne. Je spoluzakladateľkou a organizátorkou medzinárodného Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie (2016) aj nezávislého Ansámblu nepravidelného divadla (AND/2017) v Banskej Štiavnici. Ako autorka a režisérka sa venuje tvorbe moderných pouličných a spoločensko-občianskych produkcií. Nové inscenácie vytvorila v Divadle Ludus, Bratislavskom bábkovovom divadle, Kremnickom divadle v podzemí a najmä pre pre AND. Naposledy premiéru medzinárodného projektu 5 divadiel CIRCUS CARAVANA (V4+UA). Jej tvorbu uviedli zahraničné festivaly ULICA, Krakov, ZA DVEŘMI, Praha, REGIONY, Hradec Králové a domáce festivaly: Dotyky a spojenia, Festival POHODA, Anasoft Litera, Kremnické gagy, Akademický Prešov, Festival slobody a Festival AMPLIÓN. Bola spolutvorkyňou 1. slovenského Mesta kultúry Banská Štiavnica 2019. Je šéfdramaturgičkou Mesta kultúry Humenné 2024, na ktorého kandidatúre sa podieľala od začiatku a členkou programovej rady za oblasť divadla. Koordinuje každomesačný program tak, aby priniesol divákom čo najviac nevšedných zážitkov a dostal Humenné na mapu miest celoslovensky atraktívnej kultúry.

LITERATÚRA

Alexandra sa narodila v Humennom, kde už 5 rokov prevádzkuje Kníhkupectvo Na korze. Vyštudovala žurnalistiku na UKF v Nitre a hneď po škole necelý rok pôsobila na tlačovom referáte MsÚ v rodnom meste. V roku 2012 sa stala súčasťou tímu Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry, kde pracovala ako produkčná. Po skončení projektu 2 roky viedla novootvorené kníhkupectvo Martinus v Košiciach a knižnému svetu ostala verná aj po materskej dovolenke. Od roku 2018 si plní sen, je dušou Kníhkupectva Na korze, vášnivou čitateľkou, propagátorkou čítania a človekom závislým na kultúre. Keď vznikla myšlienka uchádzať sa o titul Mesto kultúry, okamžite ponúkla svoju pomocnú ruku a doterajšie skúsenosti.

LITERATÚRA

Zuzana po skončení VŠ 16 rokov pracovala ako redaktorka - moderátorka v Humenskej televízii. Od roku 2018 je súčasťou Vihorlatskej knižnice v Humennom, kde sa, vzhľadom na svoju lásku k literatúre, cíti ako ryba vo vode. Pripravuje, organizuje, moderuje a zabezpečuje podujatia pre stredoškolských študentov, dospelých a seniorov, spolupracuje s médiami, pripravuje plagáty, spravuje sociálne siete, píše projekty a podieľa sa aj na organizovaní podujatí pre deti. Stojí za myšlienkou vybudovania malej knižnice v Komunitnom centre Humenné, určenej deťom z marginalizovanej komunity. V rokoch 2003 - 2017 viedla detské divadelné súbory, v roku 2018 založila súbor pre dospelých - Humenské ochotnícke divadlo.

TANEC

Jakub sa už útleho detstva venuje tanečnému umeniu, po absolvovaní ZUŠ v Humennom, pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici, kde získal aj angažmá v profesionálnom tanečnom divadle – v Divadle Štúdio tanca. Počas svojej profesionálnej tanečnej kariéry získal výročnú cenu Literárneho fondu za stvárnenie hlavnej postavy v tanečnej inscenácií ROOTS. Aktívne viedol kurzy súčasného tanca pre mládež a tiež pracoval aj ľuďmi s mentálnym postihnutím. Lásku a vášeň k súčasnému tancu odovzdáva aj žiakom SZUŠ ViaArto, kde pôsobí ako pedagóg.

MESTSKÁ KULTÚRA

Marianna je humenčanka a už 13 rokov pôsobí v samospráve. Je vedúcou odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Humennom. Projektový tím Mesta kultúry vedie Marianna od samotného začiatku a schválenia účasti mesta v ňom, s tímom spolupracovníčok a spolupracovníkov na mestskom úrade je hlavnou hybnou silou a zodpovednou osobou za úspešnú realizáciu projektových aktivít Mesta kultúry Humenné 2024.

MESTSKÁ KULTÚRA

Spojiť obyvateľov mesta a kultúrne inštitúcie pôsobiace v našom meste je hlavným cieľom projektu Mesto kultúry 2024. Vážim si ľudí, ktorí rešpektujú kultúrne hodnoty. Uprednostňujem spontánnosť a jednoduchosť prejavu, ktorý prináša ľuďom spokojnosť a radosť v živote.

HUDBA

Hudobný pedagóg a hudobník pôsobiaci 15 rokov v školstve a kultúre v Humennom. Vzdelanie: Fakulta UMB Banská Bystrica, odbor: hudobné umenie a pedagogika; 2009 – 2017. Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice, odbor hra na gitaru. Od roku 2009 pracuje v SZUŠ VIA ARTO Humenné ako učiteľ hry na gitare, hry na trúbke a učiteľ spevu. Od r. 2018 zástupca riaditeľa tejto školy a od roku 2023 ako riaditeľ školy. Je spoluzakladateľ kapely Pohoda Live a vedúci kapely Jeno´s Brothers orientovanej na hudobný štýl pop a funky. S touto kapelou vydal dva albumy. Prvý v roku 2009 (Atmosféra). A v roku 2016 vydanie CD Colours. Od roku 2022 je poslancom mestského zastupiteľstva v Humennom a taktiež členom kultúrnej komisie.

HUDBA

Štefan Baláž - textár, publicista, hudobník. Roky pôsobil v oblasti kultúry, písal texty pre viacrých hudobníkov a skupiny z Východného Slovenska, je autorm textov niekoľkých cirkených piesní. Bol členom folkových skupín PUKA a PVC HUBA, s ktorými príležitostne vystupuje aj v súčasnosti. Vydal dve básnické zbierky - Frontový cicil (1998) a Austrália nad Laborcom (2022).

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Martina sa narodila v Humennom a tu od detstva až do maturity na gymnáziu študovala hru na klavír, klasický sólový spev a výtvarné umenie na umeleckej škole. Venovala sa aj folklórnemu tancu v súbore Chemlon a zborovému spevu. Po maturite odišla študovať etnológiu na FF Univerzity Komenského v Bratislave a antropológiu na FSV Univerzity Karlovy v Prahe. Jej výskumnou témou bola etnická identita národnostných menšín. V projekte Mesta kultúry sa venuje téme kultúrneho dedičstva a zúročuje svoje bohaté pracovné skúsenosti z oblasti kultúrneho, produkčného a eventového managementu a managementu umeleckých osobností. Žije už od štúdií striedavo v Prahe a v Humennom, často aj na pracovných a výskumných cestách po krajine slovenskej a českej. Za hlavný cieľ projektu považuje zosieťovanie aktívnych ľudí v meste, ochotných kreatívne myslieť a kultivovane debatovať. Následne aj konštruktívne konať a pretavovať svoje originálne schopnosti do reálnych spoločných a vzájomne obohacujúcich aktivít. Lebo aktivita a hľadanie spôsobu “ako sa to dá” je pre ňu zásadná.

VIZUÁLNE UMENIE

Humenský grafik, finalista národnej ceny za dizajn. Pracuje pre Slnko records kde tvorí obaly albumov napríklad pre Janu Kirschner, Andreja Šebana, Longital, … . Pre Divadlo Astorka Korzo’90 tvorí vizuály plagátov pre divadelné predstavenia (Nevesta, Halpern a Johnson, Príbehy tuláka po slovensku, Pohľad z mosta, Kartónový otecko, …). Stará sa o grafiku pre Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Herecký inštitút, Medzinárodný Jazzový Festival v Košiciach a ďalších. Pomáhal tvoriť vizuálnu identitu slovenského povilónu na Expo 2020 Dubai. Má za sebou autorské výstavy FACTORY PEOPLE v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola a Dubaji, viac výstav na Slovensku. Stará sa o grafiku mesta kultúry, pre ktoré vytvoril vizuálnu identitu.

VIZUÁLNE UMENIE

Tomáš Makara je vizuálny umelec, kultúrny aktivista a organizátor kultúrnych podujatí. Študoval na košickej Faktulte umení pod vedením Ruda Sikoru a Zbyňka Prokopa, zúčastnil sa viacero umeleckých rezidencii v Prahe, Wroclave a Berlíne. V rámci svojho vytvarného programu sa venuje inštitucionálnej kritike, role umelca a defektom v spoločnosti. V roku 2006 spoločne so spolužiakmi Radom Čerevkom a Petrom Vrábeľom založil umelecku skupinu Kassaboys s ktorou sa v roku 2011 dostali do finále Ceny Oskára Čepana. Od roku 2010 do roku 2012 pôsobil ako dramaturg Kasárni Kulturparku v Košiciach v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry V rámci občianskeho združenia Alt30collective, ktoré vzniklo v roku 2011 organizoval Alt30festival 2012 v obci Čabiny pri Medzilaborciach, Spline festival v Košiciach od roku 2016 do roku 2019 a edukačnú platformu v oblasti umenia What the hell***is? ktorú diváci môžu navštíviť od roku 2014 v Košiciach a od minulého roku v Humennom. V roku 2021 založil projekt Prechádzka medzi sochami, kde mapuje dedičstvo moderny vo verejnom priestore na východnom slovensku. V projekte Mesta kultúry Humenné 2024 pôsobí ako dramaturg za sekciu vizuálneho umenia.

MEDZIODBOROVÉ AKTIVITY

Narodil sa v Levoči, stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a štúdium histórie a filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Profesne sa celý život pohybuje v kultúre, je majiteľom a spolumajiteľom dvoch spoločností sídliacich v Prahe zameraných na zastupovanie umelcov a produkciu veľkých kultúrno-spoločenských podujatí na Slovensku a v Českej republike akým je napríklad Česko-Slovenský ples v Prahe konaný každoročne pod záštitov prezidentov oboch krajín. Počas pandémie bol jedným zo zástupcov kultúrnej obce, ktorú zastupoval pri jednaní s vládou, vládnym konzíliom odborníkov a Ministerstvom kultúry SR v otázke protipandemických opatrení i nastavovaní kompenzačných schém pre celý kultúrno-kreatívny sektor na Slovensku. Je členom Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel Ministerstva kultúry SR, spoluzakladateĺom a členom vedenia Hudobnej únie Slovenska, hudobným manažérom, režisérom a producentom.

REGIONÁLNE, OBČIANSKE A EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Mária je Humenčanka a Rusínka, ktorej záleží na jej meste. Vyštudovala Medzinárodné vzťahy, študuje odbor Sociálna práca. Venuje sa zmocňovaniu občianskej spoločnosti v Humennom a okolí. Je advokátkou aktívneho občianstva a participácie občanov na rozhodovaní o veciach verejných. Svoje skúsenosti s komunitami zúročuje aj v rámci komunitného organizovania, dobrovoľníctva a občianskych aktivít, ktoré sú dôležité pre zdravé fungovanie miest a obcí a vytváranie dobrého vzťahu obyvateľov k svojmu rodisku a miestu kde žijú. Pôsobila v korporátnej sfére v expresnej kuriérskej spoločnosti a v IT sektore, po štúdiu Medzinárodných vzťahov ako humanitárna pracovníčka v krízovýh oblastiach na misiách v Tanzánii, Pakistane, Afganistane, Gruzínsku, na Donbase, v Grécku a v roku 2022 v Humennom. Je zakladajúcou členkou a programovou koordinátorkou občianskeho združenia Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317 (OAKR 1317), ktoré sa venuje témam participácia, samospráva, verejné priestranstvá, zeleň v meste, šport v meste, zamestnanosť, dobrovoľníctvo, regionálny rozvoj, kultúra a kreatívny priemysel a humanitárna pomoc. Založila Iniciatívu Od veci k veci, ktorá sa venuje obciam do 50 obyvateľov a Coworking Švejkova štreka Humenné, je predsedkyňou asociácie coworkingových centier Coworking Slovakia a zakladajúcou členkou občianskeho združenia Kultúrna iniciatíva Humenné (KIH). Presvedčenie, že všetko sa dá aj v Humennom, ju priviedlo k začiatkom projektu Humenné Mesto kultúry 2024, v ktorom v súčasnosti spoluprácuje s Jankou Haluščákovou z oz Laura na koordinácii aktivít projektu HEK - Kultúrny ekostánok.